SYSTEMY ZARZĄDZANIA
I AUTOMATYKI BUDYNKÓW

komfort,bezpieczeństwo, informacja i reakcja
Więcej

15 LAT DOŚWIADCZENIA
W PRZEMYŚLE CIĘŻKIM

Więcej

NASZE REALIZACJE

projekty systemów, instalacje niskoprądowe

O firmie

Od 1991 roku skutecznie zaspokajamy potrzeby klientów w oparciu o “dobre praktyki” związane z zarządzaniem projektami, posiadane doświadczenie oraz metody zapewnienia jakości. Wdrażamy i oferujemy najnowsze rozwiązania techniczne, zapewniające ochronę inwestycji klienta.

MAP

Kontakt

HOFFMAN A.D. Sp. z o.o.
54-055 Wrocław
ul. Jeleniogórska 67

tel.: +48 71 356-03-39
fax  +48 71 354-02-66

e-mail: sekretariat@hoffman.wroc.pl

Lista realizacji

Realizacje

Biblioteka Uniwersytecka

Budynek obiektu zajmuje działkę o powierzchni 44 852 m?, jego kubatura wynosi 179 038 m2, a wysokość to ponad 28 m.   W czytelniach będz…

Justin Center

Justin Center to siedmiokondygnacyjny obiekt składający się z trzech funkcjonalnych części: hotelowej, usługowej i apartamentowej o powierzchni 3…

Budynek Nr 1

Budynek biurowo-sztabowy nr 1 jest obiektem wolnostojącym, zlokalizowanym na terenie kompleksu koszarowego w rejonie ulic Pretficza, Gajowickiej i Szt…

PIT-Radwar

Hoffman A.D. w oparciu o podpisaną umowę z PIT-RADWAR S.A. zrealizowała w adaptowanych obiektach na potrzeby biurowe i produkcyjne na terenie Wrocławi…

Obiekt zabytkowy - Wrocław

Firma "Hoffman A.D." zrealizowała w obiekcie zabytkowym przy ul. Katedralnej 4 / Plac Kościelny 4 instalacje niskoprądowe (min.: system nagł…

Pałac Biskupów - Wrocław

W obiekcie zabytkowym Pałac Biskupów we Wrocławiu zrealizowano następujące instalacje niskoprądowe (SSWiN, SAP, system oddymiania, okablowanie …

OFFICE INTERIORS

Budynek składa się z dwóch symetrycznych części o wys. 4 kondygnacji nadziemnych, połączonych łącznikiem o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych;…

Sky Tower

We współpracy z  firmą Walas Sp. z o.o. firma "Hoffman A.D." zrealizowała do jednej z wersji projektu budowlanego projekty syste…

Turów - system pożarowy

System pożarowy na ciągu obudowanych przenośników węglowych transportujących surowiec z kopalni do elektrowni Turów oraz w budynku sorto…

Green Day Wrocław Szczytnicka 9

Firma "Hoffman A.D." na zlecenie Generalnego Wykonawcy zrealizowała systemy niskoprądowe w obiekcie Green Day we  Wrocławiu przy u…

Długi Dom - Uzdrowisko w Cieplicach

Firma "Hoffman A.D. na zlecenie Generalnego Wykonawcy realizuje instalacje niskoprądowe dla tematu: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowa…

Kościół Garnizonowy we Wrocławiu

  Przedmiotem realizacji był komplet systemów, które mają spełniać następujące funkcje:     - sygnalizacji…

Galeria Głogovia

Prace w Galerii Glogovia zakończone Z wielką przyjemnością donosimy, że prace zrealizowane przez nas na zlecenie EQOS Energie Polska Sp. z o.o. w n…

Realizacja systemów niskoprądowych w kolejnej Galerii Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim

Z przyjemnością informujemy, że firma Hoffman A.D.zrealizowała systemy niskoprądowe w kolejnej Galerii Handlowej - w Tomaszowie Mazowieckim. Prace …

Adaptacja pomieszczeń dawnego domu handlowego w Bolesławcu

Ta publiczna placówka składać się będzie z dwóch kondygnacji, w których zaprojektowano salę wielofunkcyjną z interaktywnymi insta…

Marina III

Budynek powstał na wyspie po wschodniej stronie mostu Pomorskiego, ciekawostką zaś jest fakt, iż jego dwukondygnacyjny parking podziemny znajduje…

WAGO

Na 16-sto hektarowej działce w fabryce zatrudniającej docelowo nawet do 2 tysięcy osób będą produkowane materiały wykorzystywane w branży elekt…

Panattoni Park Natolin - OBI Łódź

W Natolinie (pow. łódzki) na terenie parku przemysłowego należącego do OBI powstały dwa budynki magazynowe o łącznej powierzchni 78 tys. m kw. …

CERRAD Starachowice

W Starachowicach przy ul. Radomskiej 49/B firma Hoffman realizuje instalacje niskoprądowe (LAN, CCTV)  przy rozbudowie budynku hali produkcyjno-m…

Remont w WTW

    Miło nam donieść, że dla głównego wykonawcy remontu Wrocławskiego Teatru Współczesnego – firmy Alfa Dach, wyko…

Nowe kamery nad Witką

Do końca br. potrwają prace nad systemem nadzoru wizyjnego zapory zbiornika na rzece Witka w Niedowie należącym do Elektrowni Turów. W sumie na…

Kopalnia Turów

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni nasza wieloletnia obecność została potwierdzona także i w mijającym roku, gdzie prowadziliśmy prace…

Prace instalacyjne w Hali Stulecia

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Archi-Test firma Hoffman A.D.   w ramach zadania „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: …

Delikatesy "Tradycja&Jakość"

  Firma „Hoffman A.D.” zakończyła prace w obiekcie Delikatesy "Tradycja&Jakość"  położonym na poziomie -1 w Pas…

Hoffman A.D. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu

Firma Hoffman A.D. po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego …

Obiekty podległe MON

  Firma "Hoffman A.D" jest w trakcie realizacji w 2018 roku kolejnych  instalacji elektrycznych i niskoprądowych w szeregu obie…

Ochrona Poczty Polskiej S.A.

Efektem prowadzonego przez Pocztę Polską S.A. postępowania na dostawę i montaż elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego było wyłoni…

Modernizacja w Volvo

Zakres prac obejmował: - inwentaryzację obecnej infrastruktury systemów bezpieczeństwa wraz z analizą punktów dystrybucyjnych i zasil…

Chełmiec

Zakończyliśmy prace związane z modernizacją zabezpieczeń technicznych i elektronicznych SSP i SSWiN na Chełmcu. Zlecającym roboty był EmiTel Sp…

Śnieżne Kotły

  Dla wiodącego operatora naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce, firmy EmiTel Sp. z o.o., wykonaliśmy prace związane z modernizacj…

Realizacje dla Elektrowni Turów

Pierwsza z nich dotyczy rozbudowy systemu nadzoru wizyjnego w zasobniku szczelinowym i krótkich galeriach nawęglania. Zasięg rozbudowy to&nb…

Budynek wielofunkcyjny nr 7

Firma Hoffman A.D. podpisała umowę  z firmą AMW SINEVIA Sp. z o.o. na wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach przebudowy budynku nr 7 na b…

Umowa ramowa z Sinevia Sp. z o.o.

Firma Hoffman A.D. podpisała z firmą AMW Sinevia Sp. z o.o. umowę ramową na wykonanie robót budowlanych w jednostkach i instytucjach wojskowych…

Hoffman A.D. w „zbrojeniówce”

PIT-RADWAR SA to jeden z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych RP. Na zlecenie spółki w je…

Realizacje w sieciach bankowych

Zaufało nam także kilka banków, które zleciły nam prace w swoich placówkach na terenie całego kraju. Dla klientów ze sf…

ZAUFALI NAM

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony