Długi Dom - Uzdrowisko w Cieplicach

Firma "Hoffman A.D. na zlecenie Generalnego Wykonawcy realizuje instalacje niskoprądowe dla tematu:

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku biurowego Długi Dom na obiekt sanatoryjny wraz z  dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału usługowego w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego „Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.”,

· POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 573,70 m2

· POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU – 1656,39 m2

· POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU – 2605,90 m2

· KUBATURA OBIEKTU – 9933,70 m3

· ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH – 92

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony