Galeria Głogovia

Prace w Galerii Glogovia zakończone

Z wielką przyjemnością donosimy, że prace zrealizowane przez nas na zlecenie EQOS Energie Polska Sp. z o.o. w nowowybudowanej galerii handlowej Glogovia zostały zakończone i odebrane przez Inwestora. Naszym udziałem stał się następujący zakres robót:


- realizacja projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej,
- dostawa sprzętu, materiałów oraz wykonanie prac montażowych i instalacyjnych związanych z systemami: SAP, oddymiania, SSWiN, KD, domofonów, interkomów, CCTV IP,
- integracja ww. systemów,
- wykonanie niezbędnych prób i pomiarów,
- uruchomienie całości systemu.


Galeria Glogovia to obiekt handlowo-usługowy o powierzchni ca. 35 tys. m2 i kubaturze blisko 120 tys. m3. To także centrum kulturalne i rozrywkowe miasta.

Obok galerii przewidziano parking dla 800 samochodów.

Oczywiście, poza punktami handlowymi zajmującymi się sprzedażą odzieży, w obiekcie przewidziano również miejsce dla: marketu spożywczego, wydzielonej części restauracyjnej, czterech sal kinowych i klubu fitness.

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony