Ochrona Poczty Polskiej S.A.

Efektem prowadzonego przez Pocztę Polską S.A. postępowania na dostawę i montaż elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego było wyłonienie wykonawcy na realizację ww. zadania.

Nasza oferta w wysokości 737.967,82 zł brutto została uznana za najkorzystniejszą i stała się podstawą do zawarcia stosownej umowy (przy kryteriach postępowania: cena – 90 %, termin płatności – 10%). W jej ramach wykonamy od nowa bądź zmodernizujemy systemy bezpieczeństwa w 60. urzędach oraz filiach urzędu pocztowego na terenie całego kraju.

W głównej mierze będą to instalacje CCTV oparte o kamery i systemy rejestracji nagrań oraz systemy sygnalizacji włamania i napadu. Przedmiotem zadania jest również kontrola dostępu.

Nasza firma w walce o kontrakt rywalizowała z sześcioma podmiotami. Z kolei zleceniodawca to potentat w swojej branży, pełniący funkcję operatora wyznaczonego.

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony