PIT-Radwar

Hoffman A.D. w oparciu o podpisaną umowę z PIT-RADWAR S.A. zrealizowała w adaptowanych obiektach na potrzeby biurowe i produkcyjne na terenie Wrocławia szereg prac związanych z modyfikacją i modernizacją instalacji elektrycznych i niskoprądowych.

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony