Prace instalacyjne w Hali Stulecia

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Archi-Test firma Hoffman A.D.   w ramach zadania „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza – Etap II realizuje prace w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Zakres prac obejmuje min. instalację oświetlenia, instalacje DSO, SSP, SSWiN oraz instalację przyzywową.

Warto podkreślić, iż jako wyjątkowe osiągnięcie konstrukcyjne i architektoniczne obiekt Hali Stulecia został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Hala Stulecia ma 42 m wysokości, a nakrywająca ją kopuła 65 m średnicy. Maksymalna szerokość wnętrza Hali wynosi 95 metrów, a dostępna powierzchnia wynosi 14,0 tys. m2.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony