Realizacje dla Elektrowni Turów

Pierwsza z nich dotyczy rozbudowy systemu nadzoru wizyjnego w zasobniku szczelinowym i krótkich galeriach nawęglania.

Zasięg rozbudowy to m.in.: 51 kamer w obudowach do strefy EX, dwa serwery do ich obsługi oraz stanowisko operatorskie.

Oczywiście niezbędna przy tego typu inwestycjach była rozbudowa infrastruktury teletechnicznej wraz z zakupem urządzeń sieciowych, a także zabudowa dedykowanych do kamer specjalnych konstrukcji wsporczych.

Część instalacji została poprowadzona w strefach zagrożenia wybuchem. Działający system narażony jest na ciężkie warunki atmosferyczne panujące na terenie elektrowni. 

 

Druga zakończona inwestycja dotyczy przystosowania stacji monitoringu do obowiązujących przepisów. Jej zakres to:

- modyfikacja istniejącej sieci światłowodowej;

- dostawa i montaż urządzeń sieciowych, w tym szaf;

- zakup i uruchomienie 23 kamer stałopozycyjnych i 2 obrotowych;

- dostawa i montaż elementów systemu kontroli dostępu.

W obu przypadkach platformą sprzętową preferowaną przez inwestora były produkty firmy Novus.

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony