Turów - system pożarowy

System pożarowy na ciągu obudowanych przenośników węglowych transportujących surowiec z kopalni do elektrowni Turów oraz w budynku sortowni węgla.

W skład systemu wchodzą:
- centrale Polon Alfa 4900 wraz z sygnalizatorami i przyciskami ROP,
- liniowa czujka ciepła LIST® (kabel sensoryczny SEC),
- trójsensorowe czujki gazowe GSME Adicos.

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony