Zamek w Goli Dzierżoniowskiej

 

Zamek w Goli jest położony pół godziny drogi na południe od Wrocławia, w malowniczym otoczeniu Dolnego Śląska, u podnóża Ślęży i Wielkiej Sowy. Zamek zos…

Biblioteka Uniwersytecka

 

Budynek obiektu zajmuje działkę o powierzchni 44 852 m?, jego kubatura wynosi 179 038 m2, a wysokość to ponad 28 m.   W czytelniach będzie 248 miejsc, z cze…

Justin Center

 

Justin Center to siedmiokondygnacyjny obiekt składający się z trzech funkcjonalnych części: hotelowej, usługowej i apartamentowej o powierzchni 30 000 m2, usytuowany…

PIT-Radwar

 

Hoffman A.D. w oparciu o podpisaną umowę z PIT-RADWAR S.A. zrealizowała w adaptowanych obiektach na potrzeby biurowe i produkcyjne na terenie Wrocławia szereg prac związa…

Budynek Nr 1

 

Budynek biurowo-sztabowy nr 1 jest obiektem wolnostojącym, zlokalizowanym na terenie kompleksu koszarowego w rejonie ulic Pretficza, Gajowickiej i Sztabowej. Wybudowan…

Obiekt zabytkowy - Wrocław

 

Firma "Hoffman A.D." zrealizowała w obiekcie zabytkowym przy ul. Katedralnej 4 / Plac Kościelny 4 instalacje niskoprądowe (min.: system nagłośnienia, system odd…

Pałac Biskupów - Wrocław

 

W obiekcie zabytkowym Pałac Biskupów we Wrocławiu zrealizowano następujące instalacje niskoprądowe (SSWiN, SAP, system oddymiania, okablowanie strukturalne i telef…

OFFICE INTERIORS

 

Budynek składa się z dwóch symetrycznych części o wys. 4 kondygnacji nadziemnych, połączonych łącznikiem o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; w łączniku  zl…

Sky Tower

 

We współpracy z  firmą Walas Sp. z o.o. firma "Hoffman A.D." zrealizowała do jednej z wersji projektu budowlanego projekty systemów SAP, DSO,…

Turów - system pożarowy

 

System pożarowy na ciągu obudowanych przenośników węglowych transportujących surowiec z kopalni do elektrowni Turów oraz w budynku sortowni węgla. W …

Green Day Wrocław Szczytnicka 9

 

Firma "Hoffman A.D." na zlecenie Generalnego Wykonawcy zrealizowała systemy niskoprądowe w obiekcie Green Day we  Wrocławiu przy ul. Szczytnickie…

Długi Dom - Uzdrowisko w Cieplicach

 

Firma "Hoffman A.D. na zlecenie Generalnego Wykonawcy realizuje instalacje niskoprądowe dla tematu: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budy…

Kościół Garnizonowy we Wrocławiu

 

  Przedmiotem realizacji był komplet systemów, które mają spełniać następujące funkcje:     - sygnalizacji pożaru SSP: detekc…

Galeria Głogovia

 

Prace w Galerii Glogovia zakończone Z wielką przyjemnością donosimy, że prace zrealizowane przez nas na zlecenie EQOS Energie Polska Sp. z o.o. w nowowybudowanej galer…

Realizacja systemów niskoprądowych w kolejnej Galerii Handlowej w Tomaszowie Mazowieckim

 

Z przyjemnością informujemy, że firma Hoffman A.D.zrealizowała systemy niskoprądowe w kolejnej Galerii Handlowej - w Tomaszowie Mazowieckim. Prace w obiekcie o powierz…

Adaptacja pomieszczeń dawnego domu handlowego w Bolesławcu

 

Ta publiczna placówka składać się będzie z dwóch kondygnacji, w których zaprojektowano salę wielofunkcyjną z interaktywnymi instalacjami dla dzieci i…

Marina III

 

Budynek powstał na wyspie po wschodniej stronie mostu Pomorskiego, ciekawostką zaś jest fakt, iż jego dwukondygnacyjny parking podziemny znajduje się poniżej poziomu…

WAGO

 

Na 16-sto hektarowej działce w fabryce zatrudniającej docelowo nawet do 2 tysięcy osób będą produkowane materiały wykorzystywane w branży elektrycznej i automatyce…

Panattoni Park Natolin - OBI Łódź

 

W Natolinie (pow. łódzki) na terenie parku przemysłowego należącego do OBI powstały dwa budynki magazynowe o łącznej powierzchni 78 tys. m kw. Na zlecenie właśc…

CERRAD Starachowice

 

W Starachowicach przy ul. Radomskiej 49/B firma Hoffman realizuje instalacje niskoprądowe (LAN, CCTV)  przy rozbudowie budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią…

Remont w WTW

 

    Miło nam donieść, że dla głównego wykonawcy remontu Wrocławskiego Teatru Współczesnego – firmy Alfa Dach, wykonaliśmy prace związa…

Nowe kamery nad Witką

 

Do końca br. potrwają prace nad systemem nadzoru wizyjnego zapory zbiornika na rzece Witka w Niedowie należącym do Elektrowni Turów. W sumie nad zaporą pojawi się …

Delikatesy "Tradycja&Jakość"

 

  Firma „Hoffman A.D.” zakończyła prace w obiekcie Delikatesy "Tradycja&Jakość"  położonym na poziomie -1 w Pasażu Grunwaldzkim we …

Ochrona Poczty Polskiej S.A.

 

Efektem prowadzonego przez Pocztę Polską S.A. postępowania na dostawę i montaż elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego było wyłonienie wykonawcy na re…

Modernizacja w Volvo

 

Zakres prac obejmował: - inwentaryzację obecnej infrastruktury systemów bezpieczeństwa wraz z analizą punktów dystrybucyjnych i zasilania elektrycznego, …

Chełmiec

 

Zakończyliśmy prace związane z modernizacją zabezpieczeń technicznych i elektronicznych SSP i SSWiN na Chełmcu. Zlecającym roboty był EmiTel Sp. z o.o., firma świa…

Śnieżne Kotły

 

  Dla wiodącego operatora naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce, firmy EmiTel Sp. z o.o., wykonaliśmy prace związane z modernizacją systemu SSP oraz z…

Realizacje dla Elektrowni Turów

 

Pierwsza z nich dotyczy rozbudowy systemu nadzoru wizyjnego w zasobniku szczelinowym i krótkich galeriach nawęglania. Zasięg rozbudowy to m.in.: 51 kamer w…

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony