HOFFMAN A.D. Sp. z o.o.
54-055 Wrocław
ul. Jeleniogórska 67

tel.: +48 71 356-03-39
fax  +48 71 354-02-66

e-mail: sekretariat@hoffman.wroc.pl


NIP 899-18-34-494     |     REGON 931032054       |       Kapitał zakładowy 50 000 zł

KRS 0000175911 Sąd Rejonowy W-w Fabryczna VI Wydz. Gospodarczy

Koncesja MSWiA nr L-0102/05 z 22.04.2005 r.

MAP
Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony