Hoffman A.D. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu

Firma Hoffman A.D. po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego realizuje zadanie pod nazwą : „Wymiana systemu sygnalizacji pożaru (SSP) wraz z integrację z pozostałymi systemami bezpieczeństwa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace są realizowane w obiekcie biurowo-szkoleniowym Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu im. Profesora Jana Rosnera.

Historia obiektu sięga roku 1950, kiedy to powstał, jako pierwszy wybudowany od podstaw budynek w  powojennym Wrocławiu.

Copyright © 2013 hoffman a.d. All rights reserved.   |   Mapa strony